Allmänt om trafikhälsan

​​​​

Diabetes hindrar dig inte att få körkort. Du måste förstås uppfylla de hälsokrav som ställ för den körkortsklass du kör upp för. Du kan till och med få yrkesmässigt körkort som diabetiker, förutsatt att du uppfyller hälsokraven. Körförmågan bedöms alltid individuellt, med hänsyn till alla de sjukdomar och läkemedel man har, och med hänsyn också till den allmänna funktionsförmågan. Ett läkarutlåtande över trafikhälsan krävs när man ansöker om nytt körkort eller vill förhöja sin körkortsklass.

Hos insulinbehandlade diabetiker kan störningar i funktions- och omdömesförmågan och risker för akut nedsatt medvetandenivå vid lågt blodsocker försämra förmågan att på ett säkert sätt köra fordon i trafiken. Även högt blodsocker försämrar uppmärksamheten och orsakar trötthet. Många andra sjukdomar, behandlingar, och även många av följdsjukdomarna till diabetes, speciellt hjärt- och blodcirkulationssjukdomarna, kan påverka trafikhälsan.

Trafikhälsan följs upp regelbundet hos alla som har läkemedelsbehandling (t.ex. tabletter, insulin) för sin diabetes. I allmänhet sker detta i samband med läkarundersökningar i anslutning till diabetesbehandlingen.

Diabetiker är tvungna att inse riskerna med för lågt blodsocker i trafiken, och att inse hur viktigt det är med blodsockeruppföljning. Likaså är det viktigt att lära sig känna igen de egna symtomen på att blodsockret sjunker för lågt, och att lära sig reagera på dem.


Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019