Fester

Fester hör till livet, även för den som har diabetes, men personer med diabetes ska kunna ta hand om sig och sin diabetes. Det påverkar både mående och blir en fara för hälsan om man glömmer behandlingen eller försummar den.

Måttlig alkoholanvändning är inte farligare för diabetiker än det är för någon annan. Med hjälp av egna blodsockermätningar kan man ta reda på hur alkohol, motion och föda påverkar blodsockret. Blodsockeruppföljningen är viktig eftersom blodsockervariationerna inte känns när man är berusad, och speciellt farligt blir det om blodsockret sjunker för lågt.

Riskerna med lågt blodsocker hör framför allt samman med insulin och med läkemedel som ökar insulinutsöndringen, och speciellt gäller detta om man har druckit mycket alkohol. I sådana lägen är ett lågt blodsocker ännu farligare eftersom alkoholen hindrar socker från levern att frigöras. Därför rekommenderar man att för säkerhets skull låta bli att ta måltidsinsulin för att kompensera alkoholens kolhydrater. Om du under en måltid dricker 2–3 doser av alkohol kan det vara skäl att minsta dosen av det direktverkande insulin du tar för måltiden.

Det är viktigt att känna till också hur alkoholen inverkar på andra läkemedel än de som påverkar insulinutsöndringen. Om du använder alkohol dagligen ska du komma ihåg att alkoholen innehåller rikligt med kalorier, och att den därför lätt leder till övervikt.

"Festprissens" kom ihåg -lista

  • Kom ihåg att äta också.
  • Om du inte äter ska du åtminstone dricka sockerhaltiga drycker mellan varven.
  • Du behöver mera kolhydrater när du rör på dig.
  • Mät blodsockret under festens gång, och speciellt innan du lägger dig.
  • Håll med dig din diabetesbricka och ditt Jag har diabetes-kort. Berätta för dina vänner att du har diabetes och tala om för dem vad de ska göra om ditt blodsocker sjunker för lågt.
  • Ät en liten extra kvällsbit utan att ta direktverkande insulin.
  • Kom ihåg att ta din kvällsdos av basinsulin (om du har kvällsdosering).
  • Minska vid behov kvällsdosen av basinsulinet med 20 %, särskilt om du har varit fysiskt aktiv.
  • Minska vid behov dosen av direktverkande insulin vid frukosten.

Vännerna och diabetesbrickan skapar trygghet

Det lönar sig att berätta för dina vänner att du har diabetes och att ge dem anvisningar för vad de ska göra om det skulle gå så att du inte själv klarar av att ta hand om dig. Diabetesbrickan och -kortet berättar för andra att ditt hälsotillstånd kan kräva mer av vården, och att det inte endast är frågan om att du har råkat "slockna"

Föregående sidaNästa sida

​ 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019