Egenvård i varierande situationer

​Insulinbehovet växlar från dag till dag, och från situation till situation. Din egen diabetesskötare och din läkare ger dig instruktioner för hur du ska anpassa din insulinbehandling i olika situationer.

Feber och inflammationer innebär stress för kroppen, och det i sin tur ökar insulinbehovet. Även när du reser är det skäl att ta hänsyn till hur annorlunda mat- och motionsvanor inverkar på insulinbehovet. I detta avsnitt får du också egenvårdsinstruktioner för trafiksäkerheten och för de olika förändringar som insulinbehandlingen förutsätter när du ska vara med om olika medicinska åtgärder och undersökningar.


pic Feber

Akut insjuknande, och särskilt om feber ingår är alltid allvarliga saker för den som har diabetes, och speciellt för dem som använder insulin. Läs mer om detta

pic Magsjuka

Kolhydraterna kan sugas upp sämre i matsmältningen, och blodsockret börja sjunka. Läs mer om detta

pic Resor

Det lönar sig att förbereda sig i god tid innan man reser, och att göra upp planer för olika situationer i förväg. Läs mer om detta

pic I trafiken

Vi är alla själv ansvariga för trafikhälsan, och även för den egna och medtrafikanternas säkerhet. Läs mer om detta

pic Svår och upprepad hypoglykemi

Hur känner man av lågt blodsocker, och hur förebygger och sköter det? Läs mer om detta

pic Fester

Fester hör till livet, även för dem som har sockersjuka. Läs mer om detta

pic Kortison

Under kortisonbehandling behöver man ofta effektivare blodsockeruppföljning och behandling. Läs mer om detta

pic På labben

Blodprover som kräver fasta ska helst tas genast på morgonen. Läs mer om detta

pic Inför medicinska åtgärder

Hur ska jag förbereda mig inför åtgärder? Läs mer om det​ta


Uppdaterad  27.5.2019