Egenuppföljning av blodtryck

Även om blodtrycket mäts och följs upp på mottagningen rekommenderas det att man också mäter blodtrycket på egen hand.

Alla som lider av typ 2 diabetes eller har lidit av typ 1 diabetes en längre tid bör skaffa sig en egen blodtrycksmätare. Om man inte har tillgång till en egen blodtrycksmätare kan man utföra mätningen på egenvårdsstationerna på läkarmottagningar, apotek och hälsostationer.

Som utgångspunkt för de flesta är det lämpligt att mäta sitt eget blodtryck 1–4 gånger per månad. Blodtrycket mäts två gånger med ca 1–2 minuters mellanrum. Om blodtrycket vid dessa egenmätningar överstiger den individuellt fastställda målnivån hos diabetiker (för de flesta innebär det över 135 / 75 mmHg) utförs en mätningsserie under 4–7 dagar. En mätningsserie betyder två mätningar på morgonen och på kvällen under minst fyra dagar. På basis av dessa mätningar beräknas medeltalet av morgonens och kvällens blodtrycksvärden. På så sätt får man en uppfattning av blodtryckets verkliga nivå och för att bedöma verkningarna och effekten av livsstilsförändringar och eventuell medicinering.

Innan besöket på mottagningen är det bra att själv utföra en mätningsserie under minst fyra dagar. Då får sjukskötaren och läkaren genast en uppfattning om blodtrycksnivån ligger på målnivån.

Efter att blodtrycksmedicineringen inletts mäts blodtrycket till en början dagligen vid behov och när trycket stabiliserat sig t.ex. en gång per vecka.

Egenmätning av blodtrycket

Det är viktigt att man reserverar ca 10–20 minuter tid för avslappning före mätningen.

Huvudsakligen mäter en högerhänt person trycket på den vänstra överarmen och en vänsterhänt på den högra. Om det har konstaterats en betydande tryckskillnad mellan båda armarna (över 10 mmHg) mäts trycket på den överarm där trycket är högre. Dialyspatienter får inte mäta blodtrycket på fistelarmen.

Minst en halv timme före mätningen bör man undvika kraftig fysisk ansträngning, rökning, koffeinhaltiga drycker eller stora måltider.

Sitt avslappnat med hela armen stödd på ett bord och handflatan uppåt. Kontrollera att inga kläder, som t.ex. en uppkavlad ärm eller ett bälte spänner. När man mäter med en handledsmätare ska handleden och mätaren hållas i nivå med hjärtat.

Manschetten placeras på överarmen så att gummipåsens mitt ligger på två fingerbreddars avstånd ovanför armvecket, utan att vara för spänt (ett finger ska rymmas mellan manschetten och huden).

När manschetten är på plats slappnar man av och väntar 5 minuter innan man utför mätningen. 

Mätningen upprepas efter 1–2 minuter utan att man löser manschetten.​

Blodtrycket och pulsen antecknas i ett uppföljningshäfte. De flesta mätarna har en funktion som skickar resultaten direkt till en mobilapplikation där de kan avläsas i form av värden eller grafiskt

Mätinstrument för blodtrycksmätning

En blodtrycksmätare försedd med överarmsmanschett är att rekommendera. Handledsmätare rekommenderas endast om det inte är möjligt att använda överarmsmanschett. När man använder handledsmätare måste man komma ihåg att hålla mätaren och handleden i rätt position.

Överarmsmanschetten ska vara rätt storlek, eftersom tryckpåsen på en för smal eller för kort manschett ger för höga blodtrycksvärden. När man skaffar en blodtrycksmätare lönar det sig att ta reda på om manschettens storlek är rätt och om man vid behov kan byta ut manschetten mot en annan storlek?

Rätt storleks manschett:

  • Överarmens omkrets 26–32 cm -> liten vuxen-manschett, bredd 12 cm
  • Överarmens omkrets 33–41 cm ->medelstor vuxen-manschett, bredd 14–15 cm
  • Överarmens omkrets över 41 cm -> stor manschett, bredd 18 cm

Mätarens skick och tryckgivarens noggrannhet kontrolleras vartannat år. Försäljaren av apparaten kan ge information beträffande service. Man kan ta med sin egen blodtrycksmätare till mottagningen för att kontrollera att den visar rätt resultat. Då utförs mätningen med mottagningens mätare och den egna mätaren.

Mätning av blodtrycket under 4–7 dagar

Blodtrycket och pulsen mäts två gånger i följd på morgonen kl. 6–9 och på kvällen kl. 18–21 under minst fyra dagar. Resultatet antecknas i blodtryckskortet eller på en särskild blankett. De nyaste mätarna mäter automatiskt blodtrycket två gånger och anger medeltalet.

Man kan också använda sig av t.ex. en mobilapplikation för att lagra resultaten.

Föregående sida

 


Uppdaterad  27.5.2019 7.47