Användning av blodtryckmedicinering

Om det inte räcker med livsstilsförändringar för att hålla blodtrycket på önskad nivå inleder man därtill läkemedelsbehandling. Målet är att skydda hjärtat och cirkulationssystemet mot diabetes och långtidseffekter av förhöjt blodtryck.

​​​​​​Blodtrycksvärdena varierar från dag till dag. Behovet att inleda läkemedelsbehandling baserar sig förutom på blodtrycksmätning på läkarmottagningen även på mätningar som görs hemma eller på res​​ultat av daglig uppföljning av blodtrycket. Då kan man utesluta höga blodtrycksvärden som beror på spänning eller tillfälligt förhöjda värden mätta på läkarmottagningen.

Om ett förhöjt blodtryck inte korrigeras med livsstilsförändringar inleds behandling med läkemedel. Längden på uppföljningen beror på blodtrycksnivån. Hos personer med diabetes inleds läkemedelsbehandlingen redan vid ett lindrigt förhöjt blodtryck, det vill säga när det systoliska trycket är 140 mmHg och diastoliska trycket 90 mmHg. Vid mätning i hemförhållanden är motsvarande nivå 135 / 85 mmHg.

Om det i samband med diabetes förekommer njurförändringar kan blodtryckssänkande medicinering inledas för att sänka trycket i njurarna, fastän blodtrycket för övrig är normalt.

Läkemedelsbehandling och livsstilsförändringar kompletterar varandra. En väl genomförd vård genom livsstilsförändring minskar behovet av medicin och blodtrycket hålls på önskad nivå också med en mindre medicinmängd. I och med livsstilsförändringen kan en del av patienterna avstå helt från blodtrycksmedicinerna.

Kan man själv minska blodtrycksmedicineringen

Man bör komma överens om en eventuell ändring av blodtrycksmedicineringen på egen hand med sin egen läkare. Bantning eller minskning av långvarig stress kan sänka blodtrycket till den grad att blodtrycksmedicineringen måste minskas eller avbrytas helt och hållet. I vårdplanen kan man ge detaljerade anvisningar från vilken blodtrycksnivå och vilken medicinering som vid behov minskas.


Föregående sidaNästa sida

 


​​
 

Uppdaterad  27.5.2019