Självuppföljning av blodsockervärdet vid flerinjektionsbehandling

Vid flerinjektionsbehandling mäts blodsockret före en måltid och vid behov efter en måltid.

​Flerinjektionsbehandling med insulin används vid insulinbristdiabetes, dvs. typ 1 diabetes eller långvarig typ 2 diabetes, om den egna insulinutsöndringen har avtagit till insulinbrist. Vid flerinjektionsbehandling doseras långverkande basinsulin 1–2 gånger per dygn och långverkande måltidsinsulin före måltider.

Vid grundläggandeuppföljning av flerinjektionsbehandling rekommenderas mätning på morgonen och före måltider samt på kvällen när du lägger dig och vid behov. I praktiken innebär detta 5–10 mätningar per dag. Den allt vanligare glukossensoreringen har minskat behovet av självmätning.

Kväll-morgonparmätning av blodsocker anger det verkande basinsulinets lämplighet. Basinsulinet justeras beroende på preparatet 1–2 gånger per vecka. En del doserar basinsulin på morgonen och kvällen. Då anger blodsockret som mätts före middagen och kvällsmålet effekten av morgonens basinsulin, om det gått 3–4 timmar sedan föregående måltidsinsulin.

Förutom kväll-morgonparmätningen kan det vara nödvändigt att mäta blodsockret ca 4 timmar innan du vaknar. Till exempel, om ditt morgonblodsocker upprepade gånger är förhöjt, kan orsaken vara följande:

  • blodsockret stiger tidigt på morgonen
  • blodsockret är förhöjt redan när du lägger dig
  • när blodsockret sjunker på natten orsakar den en reaktionsökning av blodsockret på morgonen.

Måltidsparmätningar utförs i början av behandlingen och vid behov även senare för att bestämma ett lämpligt insulin-kolhydratförhållande.

Insulinbehandlingen kan sänka blodsockernivån för lågt. Förutom en grundläggande uppföljning enligt behandlingsformen mäts därför blodsockret även alltid om du känner att blodsockret är för lågt. Blodsockret ska mätas även innan du för ett motorfordon. Extra mätningar kan behövas i samband med motion eller i specialsituationer, till exempel under sjukdagar.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022