Självuppföljning av blodsocker vid basinsulinbehandling

Basinsulindosen justeras själv utgående från blodsockernivån på morgonen och kväll-morgonparmätningar.

​Vid basinsulinbehandling doseras långverkande basinsulin en gång per dag utöver livsstilsbehandling, tablettbehandling eller GLP1-injektioner. Sådan behandling används ofta vid typ 2 diabetes som kräver insulinbehandling. Behandlingen kan också användas i de tidiga stadierna av långsamt utvecklande insulinbristdiabetes eller LADA-diabetes.

I början av basinsulinbehandlingen höjs basinsulindosen gradvis utgående från morgonblodsockret tills blodsockermålet har uppnåtts.

En kväll-morgonparmätning är bra att göra 1–2 gånger i veckan för att se förändringen iblodsockret under natten. Justera vid behov basinsulindosen uppåt eller neråt 1–2 gånger per vecka enligt anvisningarna från din egen läkare eller skötare.

Måltidsparmätningar lär dig hur du bedömer kvaliteten och kvantiteten av en måltid samt effekten av blodsockerbehandlingen.

Mätningar efter måltid styr valet och mängden av mat. Detta underlättar ofta också viktkontrollen. Å andra sidan ser du också om blodsockret är högt alltid efter en måltid och om behandlingen bör intensifieras.

När sockerbalansen och behandlingen stabiliserats räcker det ofta att du förutom kväll-morgonparmätningarna mäter måltidspar några dagar i veckan.

Insulinbehandlingen kan sänka blodsockernivån för lågt. Förutom en grundläggande uppföljning mäts blodsockret alltid om du känner att blodsockret är för lågt. Blodsockret ska mätas även innan du för ett motorfordon. Extra mätningar kan behövas i samband med motion eller i specialsituationer, till exempel under sjukdagar.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022