Blodsockermätning steg för steg

Blodsockermätning är inte tekniskt svårt. För mätningen behöver du mätutrustning, anvisningar för användning av mätaren och lansettpennan samt handledning för hur du ska göra mätningen pålitligt.

Video på finska

 
 

Till blodsockermätning behövs en blodsockermätare med tillhörande testremsor, personlig blodprovstagare, dvs. lansettpenna med passande lansetter eller engångslansetter. Det finns olika typer av mätutrustning och modellerna som används varierar. Diskutera med din sjuksköterska vilken provtagare och blodsockermätare som passar dig bäst. Det lönar sig att sätta sig in i bruksanvisningen för den egna blodsockermätaren och testremsorna.

Se artiklarna för lämpliga mätdatum:

Tröskelvärden för blodsocker för diagnos av diabetes finns i artikeln:

Se artikeln om rekommenderade målnivåer för blodsocker vid diabetesbehandling:

Haitarin otsikkotaso2
Hjälpmedel för blodsockermätning

Ta fram utrustningen för blodsockermätning. Kontrollera sista förbrukningsdag på burken med testremsor. Det är också bra att du vet hur länge testremsorna kan användas efter att burken har öppnats och skriver öppningsdatumet på burken. Förvara remsorna i sin burk eller förpackning och öppna den just före mätningen. Detta skyddar remsorna mot smuts, damm och fukt.

Tvätta och torka händerna

Tvätta och torka händerna om det är möjligt. Använd inte handdesinfektionsmedel, det kan påverka resultatet. Fukt på händerna, smuts eller mat på fingrarna påverkar mätresultatet. Om provtagningsstället är fuktigt blir det svårare att få en lämplig bloddroppe.

Kontrollera lansettpennan

Det finns flera olika modeller av blodprovstagare, dvs. lansettpennor och lansetter. Det finns också säkerhetslansetter med vilka det går att sticka bara en gång.

Förbered lansettpennan för provtagning, dvs. kontrollera stickdjupet och byt lansett vid behov. Du får en lämpligt stor bloddroppe genom att reglera stickdjupet.

I personligt bruk du kan använda samma lansett en dag, om inte vårdenheten har gett dig andra instruktioner.

Sätt remsan i mätaren

Hantera remsan med rena, torra fingrar. Sätt in remsan i mätaren. Platsen på remsan där bloddroppen ska absorberas förblir synlig. När du sätter in remsan rätt startar mätaren. Smuts eller damm i blodsockermätarens plats för testremsan kan störa mätarens funktion.

Bloddroppe utan att klämma

Du ska få en tillräckligt stor bloddroppe med lansettpennan från stickstället (fingertoppen) utan att klämma runt det. En tillräckligt stor droppe är nästan lika stor som ett pepparkorn. Om det inte bildas en droppe, kan du klämma ("mjölka") lätt nere på fingret.

Torka bort den första bloddroppen om det är möjligt. På så sätt minskar du eventuella orenheter från huden. Låt först följande, tillräckligt stora bloddroppe absorberas på remsans testområde.

Om du har svårigheter att få en tillräckligt stor bloddroppe, torka då inte bort den första droppen. Detta förutsätter att huden på stickstället är ren.

Provtagningsställen i fingertopparna

Fingertopparnas kanter är bra ställen för blodprov. Men undvik att ta prov alldeles intill nageln, eftersom det är ett känsligt område och kan utsätta för infektion i nagelvallen. Undvik att sticka i tummen och pekfingret, eftersom de är känsligare och även används mycket.

Låt droppen absorberas i remsan

Håll helst blodsockermätaren och remsan rakt uppåt från droppen. Låt droppen sugas in i remsan. Resultatet dyker upp på mätarens skärm vanligtvis inom några sekunder. Gör en ny mätning med en ny remsa om det inte går att få ett mätresultat, dvs. mätaren visar en felkod, eller om du misstänker att resultatet är fel och inte motsvarar hur du känner dig.

Till slut tar du bort remsan från mätaren och slänger den.

Underlätta provtagningen

Du kan göra det lättare att få en bloddroppe om du värmer upp stickstället genom att tvätta händerna med varmt vatten och massera dem. Håll handen neråt en stund och knyt handen i en knytnäve eller skaka den. Om du inte får en tillräckligt stor bloddroppe, kontrollera lansettens stickdjup. Använd ett så stort provtagningsställe som möjligt och byt stickställe ofta. Sköt om huden på händerna genom att smörja in händerna på kvällen, men inte före mätningen.

Om du känner smärta vid provtagningen, vänjer du dig förmodligen vid den efter upprepade mätningar. Stickdjupet och lansettens modell kan inverka på saken. Din diabetessköterskan ger dig råd i att välja lämplig blodprovstagare och blodsockermätare.

Kasta begagnade vårdartiklar

Bli av med begagnade vårdartiklar på rätt sätt. Lansettpennans begagnade lansetter är vasst avfall, vilket innebär att nålhuvudet skyddas före det kastas eller så läggs nålen till exempel i en plastflaska. Testremsorna är blandavfall, blodsockermätarens batterier är problemavfall och mätare som inte längre används är elektronikavfall.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022