Tolkning av blodsockerresultat med hjälp av olika appar

Mätningsresultaten kan förutom eller i stället för ett uppföljningshäfte överföras från mätaren till datorn eller till en mobilapplikation.

​Resultaten av blodsockermätningar ger mer mångsidig, exakt och användbar information lättare när de tolkas genom att använda olika appar och molntjänster.

På mottagningen eller hemma kan du själv ladda ner blodsockermätarens data till din dator eller till appens mobildagbok. I vissa mätare överförs resultaten automatiskt från mätaren till applikationen och molnservern. Resultaten kan delas till vårdstället redan före mottagningen eller annan kontakt. Det gör det lättare att följa upp behandlingsrelaterade faktorer som måltider, motion, insulindoser, läkemedelsbehandling och kolhydratmängder.

Det är en bra idé att diskutera möjligheterna och alternativen till nedladdning av resultaten med din egen sjuksköterska.

I mobilappen kan du vanligtvis också spara viktkontrollresultaten, aktivitetsuppföljningen och blodtrycksmätningar. Det är värt att diskutera de tjänster som vårdstället använder med din egen diabetesskötare.

Det finns flera bra appar tillgängliga, till exempel Balance, DiabetesM, Glooko Diasend, myLife och MySugr. Du kan läsa mer om dessa genom att googla.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022