Måltidsparmätning av blodsocker

Med måltidsparmätning av blodsocker utreds måltidens effekt på blodsockret.

​I en måltidsparmätning mäts blodsockret före måltiden och ca två timmar efter att man börjat äta. Om insulinutsöndringen från bukspottkörteln fungerar normalt, höjer måltiden blodsockret individuellt enligt matens kvalitet och mängd med högst 2–3 mmol/l.

Måltidsparmätningen visar hur olika matval och mängden mat samt den behandling som används påverkar blodsockret. Måltidsparmätningen undersöker också det lämpliga förhållandet mellan snabbinsulin och kolhydrater vid olika tidpunkter på dagen.

Om ditt blodsocker upprepade gånger är för högt efter en viss måltid bör du ändra ditt ätande eller på annat sätt effektivisera behandlingen. Om du använder måltidsinsulin bör du överväga dosen eller tidpunkten för injektionen.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022