Vanliga frågor om glukossensorering

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor om glukossensorering.

Haitarin otsikkotaso2
Var kan jag få en glukossensor?

Du kan få en glukossensor gratis från din egen vårdenhet för kortvarigt bruk, till exempel 2 veckor, för planering och uppföljning av diabetesbehandling oavsett typ av diabetes. Detta är möjligt om behandlingsmålen inte uppnåtts genom konventionell livsstils- eller läkemedelsbehandling. Sensorn är särskilt nyttig vid planeringen av insulinbehandling.

Glukossensorn kan ges kostnadsfritt från primärvårdsenheten för långvarig självuppföljning till patienter med insulinbristdiabetes. Syftet är att underlätta insulindoseringen i olika situationer, att bidra till att uppnå behandlingsmålen och att förhindra för lågt blodsocker.

Glukossensorn kan också köpas på egen bekostnad från vissa importörer eller beställas via internet. Många privata läkarstationer erbjuder också tjänster i samband med glukossensorering för självbetalande patienter.

Kan jag genomgå en röntgenundersökning med en glukossensor?

Helst inte. I regel rekommenderas att en på förhand planerad röntgenundersökning görs vid en tidpunkt när sensorn byts ut.

Vid en akut undersökning kan sensorn lämnas på plats om den inte ligger på undersökningsstället. Efter undersökningen bör man kontrollera att sensorn fungerar tillförlitligt.

Kan jag genomgå en magnetkameraundersökning med en glukossensor?

Nej. Glukossensorn ska tas bort före en magnetkameraundersökning.

Kan jag gå igenom en säkerhetskontroll på flygplatsen eller någon annanstans med sensorn?

Du kan gå igenom en metalldetektor med glukossensorn, men inte en kroppsskanner. Glukossensorn får inte läggas på genomlysningsbandet.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022