Bedömning av basinsulin vid glukossensorering

Syftet är att dosera basinsulinet så att blodsockret är stabilt under natten och på målnivå på morgonen när du vaknar.

Lämplig dosering av basinsulin utvärderas främst enligt förändringen i glukosvärdet som sker under natten. I kontrollen lönar det sig att åtskilja tillfällig variation, periodisk variation och en mer långvarig upprepad och alltför stor förändring av glukosvärdet över natten. En förändring på mer än ± 2–3 mmol/l över natten anses vara betydande.

Utifrån glukossensorkurvan beräknas förändringen i blodsockret från midnatt fram tills man vaknar.

  • Om glukoskurvan är jämn under natten är basinsulindosen sannolikt på rätt nivå.
  • Om glukoskurvan är sjunkande under natten har basinsulinets effekt och dos varit för stor.
  • Om glukoskurvan är stigande under natten har basinsulinets effekt varit för liten.

Tillfälliga variationer kan vara relaterad till föregående dags motion eller en avvikande dygnsrytm i övrigt. Periodvisa variationer kan ha samband till exempel med olika veckodagar och dygnsrytmer, stress och hos kvinnor i samband med menstruationscykeln. En mer långvarig stigning eller sänkning i glukosvärdet under natten tyder på en för liten eller stor basinsulindos. Även olika injektionstidpunkter av basinsulinpreparat kan ha betydelse.

Om blodglukosen sjunker för lågt direkt efter att du har lagt i början av natten, kan orsaken ligga också i en för stor måltidsinsulindos när du ätit kvällsmålet.

Under dagen kan en lämplig basinsulindos bedömas utgående från glukosvärdet före middagen och kvällsmålet. Om basinsulindosen och injektionstidpunkten är korrekta, tyder en för hög eller för låg blodsockernivå på att basinsulindosen har haft en för liten eller stor effekt.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022