Användning av glukossensorering vid självuppföljning

Glukossensorering har till stor del ersatt blodsockermätningar från fingertoppen vid självuppföljning av flerinjektionsbehandling och pumpbehandling.

Glukossensorisering ger mycket mer exakt information om blodsockrets beteende och insulinbehandlingens respons än enskilda blodsockermätningar. Fingertoppsmätningar görs fortfarande vid behov för att bekräfta sensorns resultat. Vissa apparater kräver dagliga kalibreringsmätningar från fingertoppen.

Traditionell självmätning av blodsockret är vanligtvis tillräcklig vid diabetes utan insulinbehandling eller vid basinsulinbehandlad diabetes. Även i detta fall kan kortvarig glukossensorering vara användbart för attförbättra livsstilsbehandlingen och planera läkemedels- eller insulinbehandlingen.

Det kan finnas variationer i tillgängligheten av glukossensorering på olika håll i landet. Väsentligt är också att en person som använder glukossensorering lär sig att utnyttja de förmåner den erbjuder vid egenvård.

För mer information om hur glukossensoreringen fungerar, dess tillförlitlighet och användning vid planeringen av vården och bedömningen av sockerbalansen hittar du i Diabeteshuset under

Glukossensorering vid pumpbehandling behandlas i samband med pumpbehandling:

Glukossensoreringssystem som säljs i Finland och som lämpar sig för flerinjektionsbehandling hittar du på importörernas webbplatser:

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022