Reservsystem för behandling med insulinpump

Den som använder en insulinpump ska ha ett planerat reservsystem, dvs. doser och doseringsutrustning för flerinjektionsbehandling, som efter behov kan tas i användning.

Ett reservsystem behövs, om något problem eller ett avbrott uppstår i insulinpumpen eller dess insulindosering. I praktiken höjs dosen som anges i pumpens program för basinsulin med 20 procent vid övergång till flerinjektionsbehandling. Basinsulin- och måltidsinsulindoserna kontrolleras med en glukossensor eller egenmätningar av blodsockervärdet.

Exempel:

Enligt programmet för basinsulinet uppgår dygnsdosen av basinsulin till 20 enheter. Vid övergång till flerinjektionsbehandling doseras 24 enheter långverkande insulin. Det basinsulin som lämpar sig bäst för reservsystemet är detemirinsulin som administreras ungefär var tolfte timme. Den totala dosen delas upp i två delar: 12 + 12 enheter.

Hela morgondosen kan administreras, om man övergår till långverkande insulin på morgonen eller förmiddagen, dvs. före kl. 12. Hälften av morgondosen kan administreras, om övergången sker mellan klockan 12 och 18. Hela kvällsdosen kan administreras, om övergången sker efter klockan 18.

Verkan av långverkande basinsulin sätter in först inom 2–3 timmar, och därför administreras först 1–2 enheter snabbverkande insulin för att kompensera fördröjningen.

Måltidsinsulinet och efter behov korrigeringsinsulinet injiceras med en insulinpenna i samma proportion som i pumpbehandling.

monipistoshoito; tyypin 1 diabetes; Insuliinipumppuhoito

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022