Innan behandling med insulinpump påbörjas

Före påbörjande av behandling med insulinpump optimeras den aktuella flerinjektionsbehandlingen genom glukossensorering.

Innan behandling med insulinpump påbörjas ska man kontrollera och repetera

  • kolhydrat beräkningen och insulin-kolhydratförhållandet, dvs. IKF, vid olika tidpunkter på dygnet
  • insulinkänslighetsfaktorn, dvs. IKF, vid olika tidpunkter på dygnet
  • behovet och mängden av basinsulin i förhållande till måltidsinsulinet
  • inverkan av motion och fysisk belastning på insulinbehovet
  • injektionsställena
  • utnyttjandet av glukossensorering och egenmätningar av blodsockervärdet

Läkaren skriver en remiss till en vårdenhet som är särskilt bekant med påbörjandet av pumpbehandling. På mottagningen utreds status för diabetes, problempunkterna i den nuvarande behandlingen och för vilka omständigheter korrigering eller lättnad önskas genom pumpbehandling. Tillsammans uppsätts mål för pumpbehandlingen och väljs en lämplig pumpmodell.

Ofta görs en glukossensorering innan pumpbehandling påbörjas. I sensoreringen antecknas för flera dygn insulindoser, kolhydrater, motion och annat som påverkar behandlingen. Från den tidigare insulindoseringen behövs tillräckligt med information för pumpinställningarna.

Påbörjandet av pumpbehandlingen kan efter behov föregås av "torrträning" i hemmet 1–2 veckor, om person med diabetes anser att hen behöver tid för att omfatta alla detaljer. Tillsammans med skötaren görs en genomgång av det planerade basinsulinprogrammet, dvs. inställning och ändring av basalen, dosering av måltidsbolusen, inställningar och ändring av dessa enligt dosguiden. Dessutom får person med diabetes lära sig hur insulin fylls på i pumpen, hur infusionsuppsättningen förbereds och hur kanylen förs in.

Diabetes; insulin; Insuliinipumppuhoito; typ 1 diabetes

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022