Insulinpump vid träning

Principerna för insulindoseringen vid motion är likartade oavsett om person med diabetes får flerinjektionsbehandling eller pumpbehandling.

En insulinpump underlättar insulindoseringen i samband med och efter fysiska aktiviteter. Efter behov kan insulindoserna lätt höjas eller sänkas med pumpen. En ändring av basaldosen syns inom cirka en timme i blodets insulinhalt.

En person som regelbundet utövar motion kan för motionsdagen och natten efter denna ställa in ett separat basinsulinprogram.

Doseringshastigheten för basinsulindosen, dvs. basalen, kan sänkas 60–120 minuter före den planerade motionen till exempelvis hälften under hela den tid de fysiska aktiviteterna pågår. Efter behov kan pumpen tas bort för 1–2 timmar.

För administreringen av måltidsinsulindoser, dvs. bolus, gäller samma principer som i flerinjektionsbehandling i samband med motion. Måltidsbolusdosen sänks enligt erfarenhet, om motion utövas inom två timmar efter att dosen administrerats. Från fall till fall och enligt motionstidpunkten sänks dosen ofta med 30–50 procent.

På natten efter fysiska aktiviteter kan doseringshastigheten för basalen sänkas med till exempel 20 procent under 6–8 timmar.

liikunta; urheilu; tyypin 1 diabetes; Insuliinipumppuhoito

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022