Insulinpump som behandlingsalternativ

Behandlingen med insulinpump kräver att person med diabetes sätter sig in i saken och lär sig pumpbehandlingen.

Behandling med insulinpump lämpar sig i princip för vem som helst som lider av insulinberoende diabetes samt som kan och är villig att omfatta kunskaperna och färdigheterna som behövs för pumpbehandlingen. I praktiken rekommenderas insulinpumpen i fall där insulinsubstitution inte lyckas eller är mycket svår med flerinjektionsbehandling och glukossensorering.

Behandlingen med insulinpump kräver att personen med diabetes

 • behärskar flerinjektionsbehandling. Om tillförseln av insulin från pumpen avbryts måste hen kunna använda reservsystem, dvs. behärska flerinjektionsbehandling.
 • genomför glukossensorering eller egenmätning av blodsocket 5–10 gånger per dygn.
 • uppskattar kolhydratmängden i måltiderna och doserar måltidsinsulin i lämpliga mängder enligt kolhydrater, blodsockervärdet och motion eller annan verksamhet.
 • har insikter och ser sig besvär med att lära sig pumpens funktioner och de mångsidiga användningsmöjligheterna.
 • är omsorgsfull i hanteringen av pumpen samt tillhörande utrustning och insulin.

Insulinpumpbehandling kan övervägas

Om en person med insulinberoende diabetes

 • trots effektiviserad egenvårdshandledning, individuellt anpassad flerinjektionsbehandling och glukossensorering, har svårigheter att uppnå målen för behandlingen, eller om pumpbehandlingen verkar vara ett bättre alternativ med tanke på livskvaliteten.
 • har ett så litet behov av insulin att det är lättare att dosera insulinet och kontrollera dosens noggrannhet med en insulinpump.
 • har problem med för lågt blodsockervärde upprepade gånger.
 • drabbas av ett gryningsfenomen som är svårt att hantera, dvs. behovet av insulin ökar så mycket på morgonnatten att det blir svårt att behandla blodsockervärdet med långverkande basinsulin.
 • har problem med att injicera insulin.
 • fortlöpande behöver varierande doser av basinsulin i synnerhet i samband med arbete eller hobbyer.
Diabetes; insulin; Insuliinipumppuhoito

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022