Egenvård och god sockerbalans viktiga för munhälsan

När blodsockervärdet är under kontroll är munvården den samma för en med diabetes som för andra. Ett högt blodsockervärde ökar risken för olika mun- och tandinflammationer.

​Ett högt blodsockervärde höjer salivens sockerhalt, orsakar torr mun och predisponerar för inflammationer. En ren mun tål bättre effekterna av ett höjt blodsockervärde. En svamp- eller bakterieinfektion kan orsaka ömhet i slemhinnorna. En munbakterie som ofta är ofarlig för de flesta kan hos en person med diabetes ge upphov till en bakterieinfektion.

Det är ytterst viktigt att en person med diabetes avlägsnar bakteriebeläggningar i munnen genom att omsorgsfullt borsta tänderna morgon och kväll samt rengöra tandmellanrummen dagligen. Det kan också bli nödvändigt att borsta tänderna med kortare intervall.

En god sockerbalans främjar också den orala hälsan. Ett högt blodsockervärde påverkar även munnen samt ökar risken för karies och orala infektionssjukdomar. Upprepad korrigering av för lågt blodsockervärde höjer också sockerhalten i munnen.

Diabetes; omahoito; suun terveys

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022