Kombinationsinsulinpreparat

I kombinationsinsulinerna har man kombinerat snabb- och långverkande insuliner i samma preparat.

​I kombinationsinsulinpreparat har man kombinerat snabb- och långverkande insuliner i samma preparat i förhållandet 25/75 (handelsnamn HumalogMix25), 30/70 (handelsnamn NovoMix30) och 50/50 (handelsnamn HumalogMix50). Det första avsnittet handlar om den procentuella andelen snabbverkande insulin och det senare om den procentuella andelen långverkande insulin. Till exempel 30 enheter av 30/70 Kombinationsinsulin innehåller 9 enheter snabbverkande insulin och 21 enheter långverkande insulin. På motsvarande sätt innehåller 30 enheter 50/50 Kombinationsinsulin 15 enheter snabbverkande insulin och 15 enheter långverkande insulin.

Kombinationsinsulin används vid måltider 1–3 gånger per dag huvudsakligen för behandling av typ 2 diabetes. Det kan också användas vid insulinberoende diabetes, om flerinjektionsbehandling inte lyckas eller på annat sätt inte är ändamålsenlig.

Kombinationsinsulinbehandlingen är mer schematisk än flerinjektionsbehandlingen. När denna ges ska dagrytmen och måltidsmängderna i det närmaste vara de samma dag ut och dag in. Användningen av kombinationsinsulin har minskat betydligt jämfört med tidigare.

insuliini; Diabetes

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022