Insulininjektionsställen

Injektionsstället och dess kondition påverkar absorptionen av insulin och på detta sätt hur insulinet påverkar blodsockernivån.

Injektionsställena omfattar magområdet och buksidorna, den yttre delen av låren och den övre delen av skinkorna.

Injektionsställena, eller kanylställena vid behandling med insulinpump, har stor inverkan på insulinabsorptionen och vidare på verkan av insulinet.

Absorptionen av insulinpreparatet kan variera något enligt blodomloppet och fettvävnadens tjocklek vid injektionsstället. I allmänhet absorberas insulin snabbare från magområdet och långsammare från låren och skinkorna.

Snabbverkandeinsulin injiceras vanligtvis i magområdet eller buksidorna, eftersom insulin måste verka så snabbt som möjligt när man injicerar för måltider och för att korrigera blodsockernivån.

Långverkandeinsulin injiceras vanligtvis i låren eller skinkorna. Om fettvävnaden i låren är tunn eller om det känns besvärligt att injicera i dessa, kan långverkande insulin också injiceras på sidorna av magen eller buksidorna.

Injektionsställets temperatur och blodomlopp påverkar absorptionen. Med andra ord påskyndar bastubad, motion eller hudmassage absorptionen.

Det är bra att lämna ett två fingrar brett avstånd mellan ställena för två konsekutiva injektioner. Använd många varierande injektionsställen aktivt. Upprepade injektioner på samma ställe belastar vävnaden, försämrar injektionsstället och kan leda till att det uppkommer förhårdnader.

Injektionsställena och deras kondition har stor betydelse för hur insulinet absorberas och verkar, och av denna anledning ska ställena kontrolleras regelbundet.

Haitarin otsikkotaso2
Magområdet

Det är mycket vanligt att injektioner ges i magområdet, men ändå så att man runt naveln lämnar ett två fingrar brett område där insulin inte injiceras. Injektionen kan ges också ovanom naveln, likaså i sidan av magen.

Lårområdet

I låren finns det lämpliga injektionsområdet för de flesta på cirka en handflatas avstånd ovanför knät på den främre delen eller på den yttre delen av låret. I den inre delen av låret är blodomloppet livligare och huden i allmänhet känsligare. Detta ställe rekommenderas inte primärt som injektionsställe. Om en injektion ges på detta ställe bör man beakta att insulinet kan absorberas snabbare.

Skinkorna och buksidorna

På skinkorna omfattar de lämpliga injektionsställena i allmänhet ett cirka en handflata brett område på sidan av skinkan i den övre fjärdedelen eller buksidorna.

Diabetes; pistoshoito

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022