Eventuella problem vid insulininjektionsstället

Ett stort område ska användas för injektionerna så att den subkutana fettvävnaden hålls i god kondition.

Punktering av huden orsakar alltid någon form av reaktion i vävnaden. Vävnadsreaktionerna kan också tillta, om samma nål används upprepade gånger för att injicera insulin. Det är mycket vanligt att insulin administreras på ett alltför litet område. Avståndet mellan injektionsställena för två konsekutiva injektioner bör vara minst två fingrar brett.

Injektionsställena samt kanylställena för insulinpumpen kontrolleras regelbundet på mottagningen. Genom att känna på injektionsställena upptäcks förhårdnader som ögat inte ser. Det är också bra att själv följa upp injektionsställenas kondition och se till att förhårdnader eller svullnad inte uppstår. Det viktigaste är att använda ett stort område för injektionerna, variera injektionsställena och byta nål efter varje injektion.

Haitarin otsikkotaso2
Förhårdnad eller svullnad vid injektionsstället

Fettvävnaden kan bli hård och tjock eller också kan svullnad uppstå, om insulin upprepade gånger injiceras på samma ställe. Detta leder till att insulinet absorberas dåligt eller ojämnt vid injektionsstället, vilket i sin tur resulterar i "oförklarliga" fluktuationer i blodsockervärdet. Svullnad och förhårdnader kallas lipohypertrofi. Ofta används benämningen "lipo".

Vävnadsförtvining vid injektionsstället

Vävnadsförtvining vid injektionsstället syns på huden som en grop som nästan helt saknar subkutan fettvävnad. Detta beror på en immunologisk mekanism. Huden reagerar på antingen insulinpreparatet eller ett hjälpämne i detta.

Allergi eller överkänslighet

Olika insulinpreparat kan ge upphov till en lokal överkänslighetsreaktion. Vid injektionsstället kan det då uppstå rodnad, svullnad och värmeökning på ett område som också kan vara ömt. På detta injektionsställe ska insulin inte injiceras. Insulinet absorberas sämre från området. Utöver att byta injektionsställe kan det också bli nödvändigt att byta insulinpreparat.

Hematom eller en droppe blod vid injektionsstället

Hematom vid injektionsstället kan bero på att en injektion träffat hudens ytliga blodkärl. På vissa ställen kan det finnas mera ytliga blodkärl, och det lönar sig också att undvika dessa. Hematom vid injektionsstället betyder inte att insulinet skulle ha gått in i en blodåder. Också valet av injektionsställe och redskap kan påverka hematomtendensen.

Om det bildas en droppe blod efter injektionen beror det på att ett ytligt blodkärl brustit av nål​en. Detta är inte farligt.

Muskelinjektion

Insulin administreras i den subkutana fettvävnaden. Med de 4–6 millimeter långa nålar som i dag rekommenderas och med rätt injektionsteknik finns det i allmänhet inte någon risk för en muskelinjektion. Tidigare var det vanligt att 8–12 millimeter långa nålar användes, och då var risken för en muskelinjektion större. Långverkande insulin absorberas mycket snabbare från muskler än från den subkutana fettvävnaden.

Diabetes; insuliini; pistoshoito

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022