Insulinsubstitution

Insulinsubstitutionen sker genom att dosera insulinpreparat i flerinjektionsbehandling eller pumpbehandling. Basinsulin behövs dygnet runt, i samband med måltider tas måltidsinsulin.

Otillräcklig eller helt utebliven utsöndring av insulin från bukspottskörtelns betaceller substitueras genom att administrera insulinpreparat som injektioner eller med en pump i den subkutana fettvävnaden. Målet är att uppnå en blodsockernivå som ligger så nära den normala som möjligt, utan skadliga eller allvarliga hypoglykemier eller kraftiga fluktuationer i blodsockervärdet.

En person med diabetes justerar själv doseringen utifrån en glukossensorering och efter behov egen mätning av blodsockervärdet. Med hjälp av handledning om egenvård samt yrkesutbildades stöd och kamratstöd lär sig personer med diabetes att själv justera sin insulindos så att den är lämplig för varierande måltider, motion, olika situationer och dagrytmen.

Haitarin otsikkotaso2

Basinsulin

I insulinsubstitution behövs basinsulin, som verkar dygnet runt och reglerar frigörelsen av socker från levern till blodomloppet på natten och mellan måltiderna. I injektionsbehandlingen används långverkande insulinderivat som basinsulin. De långverkande insulinderivaten omfattar degludecinsulin, detemirinsulin och glargininsulin.

I pumpbehandling täcks behovet av basinsulin genom kontinuerlig administrering av snabbverkande insulin i lämpliga doser.

Måltidsinsulin

I samband med måltider tas snabbverkande insulin enligt kolhydratinnehållet i måltiden och eventuell motion. De snabbverkande insulinderivaten omfattar aspartinsulin, glulisinsulin och lisproinsulin.

Korrigeringsinsulin

För korrigering av tillfälligt höjda blodsockervärden före måltider och under sjukdagar används låga doser av snabbverkande insulin, dvs. korrigeringsinsulin.

tyypin 1 diabetes; insuliini; insuliinihoito

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022