Tidpunkt för injicering av basinsulin i flerinjektionsbehandling

Förutom med dosen basinsulin kan man också med tidpunkten för injiceringen påverka blodsockervärdena.

​Detemirinsulin administreras i två omgångar, på morgonen eller på förmiddagen och på kvällen före läggdags, i allmänhet klockan 21–23. Doserna kan i början vara lika stora. Doserna preciseras utifrån glukossensoreringen eller egenmätningarna av blodsockervärdet.

Glargin 100 enh/ml kan administreras i en enda injektion. Det lönar sig att administrera preparatet på kvällen så att tillräcklig verkan uppnås på insulinresistensen på morgonen. I fråga om personer för vilka verkan inte håller i sig 24 timmar lönar det sig att administrera preparatet i två omgångar.

Glargin 300 enh/ml och degludecinsulin kan i princip administreras vid vilken tidpunkt som helst på dygnet.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022