Test av basinsulindos

Efter behov kan lämpligheten av basulindosen testas genom att skjuta upp en måltid och måltidsinsulinet samt följa upp blodsockernivån med en glukossensor.

Kontrollera lämpligheten av dosen basinsulin vid en tidpunkt på dygnet då du inte har utövat motion. Avläs glukosvärdena med en sensor eller med täta egenmätningar av blodglukosvärdet.

Administrera basinsulinet som normalt och anteckna doserna.

Basinsulin på natten:

  • kontrollera blodsockervärdet före kvällsmålet kl. 19–20
  • ät ditt normala kvällsmål och administrera för detta snabbverkande insulin i en dos enligt blodsockervärdet och kolhydraterna
  • anteckna dosen snabbverkande insulin och kolhydraterna
  • kontrollera blodsockervärdet från sensorn eller med egna mätningar kl. 22, 24, 03 och 07

Basinsulin på dagen:

  • ät ingen frukost och ta inget snabbverkande insulin, följ upp glukosvärdet med 1–2 timmars intervall
  • upprepa efter behov vid lunch och middag

Verkan av det basinsulinet är för svag, om blodsockernivån höjs mer än 2–3 mmol/l på natten eller när en måltid skjuts upp. Verkan av det basinsulinet är för stark, om blodsockernivån sjunker mer än 2–3 mmol/l på natten eller när en måltid skjuts upp.

Fundera över om du för det basverkande insulinet ska ändra injiceringstidpunkten eller dosen eller bådadera.

Diabetes; insulin; pitkävaikutteinen insuliini; tyypin 1 diabetes

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022