Undersökningar som kräver uppehåll i kostintaget

Olika bilddiagnostiska undersökningar kan kräva någon form av uppehåll i kostintaget.

Det rekommenderas att ingrepp som kräver uppehåll i kostintaget genomförs genast på morgonen.

Dagen innan tas tabletter och insulin eller andra injektionsläkemedel som normalt. På morgonen samma dag som ett ingrepp ska göras får insulininjektionerna eller tablettläkemedlen tas först efter ingreppet. En fördröjning på en eller ett par timmar ger inte upphov till stora förändringar i blodsockervärdet.

Om ett ingrepp kräver ett längre uppehåll i kostintaget ska en något lägre insulindos än normalt administreras på morgonen samma dag som undersökningen genomförs, och på vårdstället justeras blodsockervärdet med sockerlösning och insulin som ges intravenöst.

Basinsulinet, dvs. det långverkande insulinet, får dock aldrig lämnas bort helt och hållet.

Diabetes; tutkimukset; paasto

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022