Ramadan och diabetes

Religiös fasta och diabetesbehandling kräver samordning.

En bra sammanfattning av religiösa fasta vid diabetes finns på Diabetesförbundets webbplats:

Engelska anvisningar har samlats på webbplatsen för Diabetesförbundet i England:

Anvisningar på många språk finns på webbplatsen för Diabetesförbundet i Norge:

paasto; Diabetes

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022