Måltidsinsulininjektion som glömts

Blodsockervärdet höjs för en kortare tid, om man glömmer en enskild måltidsinsulininjektion. Det resulterar inte i insulinbrist, eftersom basinsulinet verkar i bakgrunden.

Om du genast märker att du glömt en injektion kan du efter måltiden ta en normal dos.

Om du helt och hållet glömt en injektion, men känner att blodsockervärdet blir högre efter en måltid, ska du läsa av sensorn eller mäta blodsockervärdet. Förutom av blodsockervärdet kan man av sensorns trendpil dra slutsatser om huruvida en injektion har glömts.

Om du är säker på att du har glömt att injicera måltidsinsulin kan du korrigera ett högt blodsockervärde med en korrigeringsdos enligt din insulinkänslighet. Om blodsockret ändå stiger, ska du inte ta nya korrigeringsdos inom två timmar, eftersom insulinet då kan kumuleras. Vid följande måltid tas utöver en dos enligt kolhydratmängden efter behov en ny korrigeringsdos.

unohtaminen; ateriainsuliini; pikainsuliini; Diabetes

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022