Insulin som glömts eller förkommit

Alla glömmer saker ibland. Genom att känna till verkningarna av de egna insulintyperna och följa upp blodsockervärdena klarar man av situationerna.

Om man i brådskan att hinna till jobbet glömt sitt insulin hemma på morgonen kan man vid lunch inta en lågkolhydratmåltid, till exempel en kyckling- eller fisksallad med mineralvatten.

Om man glömt att ta med sig insulin för en resa kan man i hemlandet med ett gällande elektroniskt recept köpa det insulin som fattas från ett apotek. De egna receptens giltighetstid kan kontrolleras på Mina Kanta-sidor.

I utlandet kan man köpa insulin enligt det generiska namnet på den aktiva substansen i insulinpreparaten, även om preparatet har ett annat handelsnamn på apoteket.

Om det insulin som används inte finns tillgängligt kan man i nödsituationer använda motsvarande insulin med samma verkningssätt. Verkningstiden är ungefär den samma för alla snabbverkande insuliner, men i fråga om basinsuliner förekommer det skillnader i verkningstider och -sätt.

I nödsituationer kan man i stället för det basinsulin som saknas också administrera snabbverkande insulin med 3–4 timmars intervall. Om basinsulindosen till exempel är 24 enheter per dygn kan 4 enheter snabbverkande insulin administreras var fjärde timme

unohtaminen; insuliini; insuliinihoito; Diabetes

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022