Basinsulininjektion som glömts

Om man glömmer att ta en basinsulininjektion höjs blodsockervärdet när verkan av den föregående injektionen avtar. Hur lönar det sig att handla i detta fall?

Det varierar från fall till fall hur snabbt blodsockervärdet höjs, om en basinsulininjektion glöms. Det beror på insulinkvaliteten och -dosen. Om du är osäker på hur du ska handla i denna situation ska du kontakta ditt vårdställe.

Haitarin otsikkotaso2
Om du misstänker att du glömt en basinsulininjektion

Det lönar sig att injicera snabbverkande insulin i det fall att du är osäker på om du tagit basinsulininjektionen. Kontrollera ditt blodsockervärde eller läs av sensorn genast och minst var fjärde timme. Kontrollera också ketonvärdet, om du mår dåligt eller om blodsockervärdet överskrider 14 mmol/l.

Korrigera blodsockervärdet enligt din insulinkänslighetsfaktor, om blodsockervärdet är höjt, till exempel över 10 mmol/l. Om du exempelvis behöver 1 enhet snabbverkande insulin för att sänka blodsockervärdet med 2 mmol/l kan du injicera 2–3 enheter snabbverkande insulin för att korrigera blodsockervärdet 14 mmol/l.

Om du är säker på att du har glömt en basinsulininjektion

Korrigera ett höjt blodsockervärde med en korrigeringsdos snabbverkande insulin. Ta en mindre dos basinsulin, dvs. en mängd som svarar mot de återstående timmarna. Följande basinsulininjektion tas vid normal tid och i normal dos.

Alternativt kan du kompensera det uteblivna insulinet genom att administrera en liten dos snabbverkande insulin var fjärde timme fram till att följande basinsulininjektion tas.

Exempel på basinsulin som tas två gånger per dygn:

Normalt är basinsulindosen 12 enheter på morgonen kl. 7–8 och 10 enheter på kvällen kl. 21–23. På eftermiddagen kl. 15 märker du att ditt blodsockervärde är 16 mmol/l, trots att du tagit måltidsinsulin som normalt. Kontrollera ketonvärdet, om du har en ketonmätare. Om du är säker på att du glömt basinsulinjektionen på morgonen ska du förutom att korrigera blodsockervärdet med snabbverkande insulin också ta 5 enheter basinsulin, vilket svarar mot dosen för 6 timmar, dvs. de återstående timmarna kl. 15–21 (12 enh/13 h x 6 h = 5,4).

Exempel på basinsulin som tas en gång per dygn:

Basinsulindosen är normalt 20 enheter kl. 21–22. På morgonen kl. 07 är ditt blodsockervärde 20 mmol/l. Kontrollera ketonvärdet, om du har en ketonmätare. Om du är säker på att du glömde basinsulininjektionen föregående kväll ska du förutom att korrigera det höga blodsockervärdet med snabbverkande insulin också ta 11 enheter (20 enh/24 h x 14 h=11,6 enh) basinsulin, vilket svarar mot dosen för 14 timmar, dvs. de återstående timmarna kl. 07–21.

Verkningstiden för degludecinsulin är mer än ett dygn. Om injektionen av detta fördröjs eller glöms ska en normal dos tas genast när man kommer ihåg det. Därefter kan doseringen fortsätta enligt den normala tidtabellen. Observera dock, att minst 8 timmar ska förflyta mellan degludecinjektionerna.

unohtaminen; perusinsuliini; insuliinihoito; Diabetes

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022