Kortisontabletter vid diet- eller tablettbehandlad diabetes

Det lönar med diet- eller tablettbehandling att under kortisonbehandlingen göra tätare egenmätningar och effektivisera behandlingen av blodsocker vid behov.

I samband med påbörjandet av kortisonbehandling är det bra att komma överens med läkaren om det behövs öka blodsockermedicineringen. Då det gäller en kortvarigare 1–2 veckor lång kortisonbehandling kan man nöja sig med blodsockervärden som tillfälligt ligger något över den målsatta nivån. I en långvarigare kortisonbehandling blir man ofta tvungen att höja tabletter eller påbörja en tillfällig insulinbehandling.

Om blodsockervärdet efter en middag överskrider 10 mmol/l lönar det sig att mäta blodsockervärdet även före lunchen, cirka två timmar efter lunchen och före middagen. Om blodsockervärdet i dessa mätningar överskrider 7–8 mmol/l före måltiden och 10 mmol/l efter måltiden lönar det sig att effektivisera diabetesbehandlingen med beaktande av kortisonbehandlingens längd.

Tillfällig insulinbehandling

I tillfällig insulinbehandling används medellångverkande NPH-insulin i morgoninjektionen. På detta sätt sammanfaller kulmen av insulinets och det på morgonen intagna kortisonets verkningar bäst.

För de flesta är 10 enheter på morgonen en lagom startdos. Insulindosen ändras enligt blodsockervärdet och kortisondosen med 2–3 dagars intervall.

Kortisonbehandling; tabletti; ruokavaliohoitoinen; kortisonihoito; Diabetes; Kortisoni

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022