Viktkontroll vid diabetes

Om en person med diabetes har övervikt är det viktigt att också denna behandlas inom ramen för vården och behandlingen vid diabetes.

​Övervikt och fetma innebär att överflödigt fett har bildats i kroppen. Inverkan av detta på hälsan kan bedömas ur många perspektiv:

  • graden av övervikt, dvs. vikten i kilogram eller viktindexet BMI
  • placeringen av överflödigt fett, dvs. midjemåttet och leverns fetthalt
  • inverkan av övervikten på blodsockervärdet, blodtrycket och blodets fettvärden
  • inverkan av övervikt på annan fysisk eller psykisk hälsa, till exempel sömnapné, artros, sinnesstämning.

Framgångsrik viktminskning förbättrar sockerbalansen och lindrar andra fetmarelaterade störningar i ämnesomsättningen.

Den allmänna behandlingen av fetma är ungefär den samma för personer med diabetes som för andra.

Metoderna för och innehållet i fetmabehandlingen väljs individuellt utifrån viktindexet:

  • diet och motionsterapi
  • annan livsstilsterapi och stöd för viktkontroll
  • mycket kalorisnål diet
  • läkemedelsbehandling av fetma
  • fetmaoperation

De centrala insikterna om behandling av fetma har samlats i God medicinsk praxis-rekommendationen Fetma. Stöd för det praktiska genomförandet och egenvården finns på Hälsovikthuset.

Nedan följer information om behandling av fetma med tanke på typ 2 och typ 1 diabetes.

painonhallinta; Diabetes

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022