Typ 1 diabetes och viktkontroll

Viktkontroll är en viktig del också i vården och behandlingen för en person med typ 1 diabetes.

Bland personer med typ 1 diabetes har övervikt blivit allt vanligare av samma orsaker som i fråga om andra. Viktökning orsakar insulinresistens, och behovet av insulin ökar. Viktökning gör det svårare att få kontroll över blodsockervärdet. Den kan också resultera i metaboliskt syndrom som också inkluderar störningar i fettomsättningen och höjt blodtryck.

Viktökningen hos en person som får insulinbehandling kan också bero på för stora insulindoser. En alltför stor mängd basinsulin ökar aptiten och kan leda till att blodsockervärdet sjunker till en alltför låg nivå mellan måltiderna, i samband med motion och på natten. Fruktan för hypoglykemi är också en vanlig orsak till överdrivet kostintag. Det lönar sig för en överviktig person att vara förutseende och förebygga situationer med alltför lågt blodsockervärde genom att minska insulindoserna.

Anpassning av insulindoserna

Vid viktminskning ska en person som får insulinbehandling samtidigt minska både mängden insulin och mängden kolhydrater som intas. Viktminskning och ökad motion höjer insulinkänsligheten. I detta fall minskar det relativa behovet av basinsulin och eventuellt också måltidsinsulin. Glukossensorering är till hjälp för att anpassa insulindoserna till olika måltidsmängder och motion.

lihavuus; tyypin 1 diabetes; painonhallinta; ylipaino

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022