Kost vid typ 2 diabetes

Personer med typ 2 diabetes kan äta kost som bidrar till blodsockerkontrollen, hjärthälsan och viktkontrollen i en sammansättning som lämpar sig bäst för var och en.

Det lönar sig att fundera över lämplig kost genom att begrunda de nuvarande kostvanorna och inverkan av dessa på blodsockervärdet och vikten. Vad är bra i de nuvarande kostvanorna och på vilka punkter finns det utrymme för förbättring?

Lämpligt hälsofrämjande kost kan sammanställas enligt de egna preferenserna och det egna energibehovet. Det behövs varken en separat måltidsplan eller diabetesprodukter. Den måltidsspecifika mängden kolhydrater eller den totala mängden per dygn kan varieras individuellt enligt konsumtion och blodsockersvar. Det lönar sig att tillämpa tallriksmodellen för varje måltid, också frukosten.

Majoriteten av personer med typ 2 diabetes lider övervikt, och därför är det viktigt att inta lättare måltider och begränsa energiintaget för att minska bildningen av leverfett och kunna gå ner i vikt. Genom en viktminskning på 10 procent kan​ en del personer med typ 2 diabetes utan läkemedelsbehandling få kontroll över sitt blodsockervärde.

En person med typ 2 diabetes löper en större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, och därför bör alla kostens hälsoaspekter beaktas även med tanke på riskerna för ateroskleros. Genom kosten kan man också påverka förebyggandet och behandlingen av höjt blodtryck och störningar i fettomsättningen.

Vanliga läkemedel för personer med typ 2 diabetes i tablettform eller GLP-1-preparat orsakar inte i normal användning ett för lågt blodsockervärde. Användningen av dessa läkemedel kräver inte några särskilda ändringar i kostvanorna.

Då det gäller glimepirid som ökar insulinutsöndringen under ett helt dygn är det viktigt att intaget av kolhydrater fördelas jämnt över hela dagen. I samband med motion behövs det dessutom vanligtvis extra kolhydrater.

Den som använder måltidstabletter ska kunna beräkna mängden kolhydrater vid varje måltid, eftersom en viss portion svarar mot en viss mängd kolhydrater.

I samband med grundläggande insulinbehandling är det bra med relativt jämna kolhydratmängder vid varje måltid, men i övrigt kräver den inga särskilda ändringar i kostvanorna.

En väl avvägd diet får en fördelaktig inverkan förutom på blodsockret också på blodtrycket, blodets fettvärden och bidrar till viktkontrollen. Inverkan av måltiderna kan bedömas med hjälp av måltidsparmätning av blodsockervärdet.

tyypin 2 diabetes; ravitsemus; ruokavalio

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022