Hälsofrämjande kostvanor vid diabetes

För en person med diabetes lämpar sig samma typ av kost som också rekommenderas för resten av befolkningen. Målet är att hålla blodsockernivån och vikten under kontroll och främja hjärthälsan.

Dietrekommendationerna för personer med diabetes tillåter en mycket fri sammanställning av en individuell diet då det gäller fördelningen av kolhydrater, protein och fett. Det finns inte endast en rätt diet, utan en lämplig diet kan sammanställas på många olika sätt med beaktande av de personliga preferenserna, det egna hälsotillståndet/de egna sjukdomarna.

Vid intag av måltider beaktas måltidsrytmen, den totala mängden mat, den energi som denna ger samt typen och mängd av kolhydrater, proteiner och fett. Kosttriangeln och tallriksmodellen ger en fingervisning.

Haitarin otsikkotaso2
Måltidsrytmen

Under den tid av dygnet man är vaken är det bra att äta något med cirka 3–4 timmars intervall. En regelbunden måltidsrytm innefattar i allmänhet frukost, lunch och middag samt efter behov mellanmål. Detta är till hjälp för att ha kontroll över måltidsstorlekarna, hålla en jämnare blodsockernivå under dagen och är till fördel också i viktkontrollen.

Total mängd mat

Den totala mängden mat ställs i proportion till energiförbrukningen. Om målet är att gå ner i vikt ska viktminskningen vara måttlig, cirka 2 kg per månad. Detta kan uppnås genom att minska dagliga energiintag med cirka 500 kilokalorier.

Kostens kvalitet

Genom egna val kan man påverka effekterna av måltiderna på blodsockernivån och hjärthälsan. Lågt saltintag, val av mjuka fetter (vegetabiliska oljor, vegetabiliska oljebaserade pålägg, naturell nötter, mandlar och frön) och fullkornsgrönsaker, rotfrukter, grönsaker, bär och frukt som fiberkällor är viktig för hjärthälsan.

Hjärtsymbolen är till hjälp då det gäller att i varje produktgrupp välja hjärthälsosamma produkter.

Genom egen mätning av blodsockernivån eller glukossensorering, uppföljning av fettvärdena och vikten kan man själv bedöma effekten av olika kostintag på den egna blodsockernivån, blodtrycket, blodets fettvärden och vikten.

LÄMPLIG MAT

Vad är du nöjd med och på vilka punkter finns det utrymme för förbättring då det gäller dina kostvanor?

diabetes; ravitsemus; ruokavalio

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022