Funktionsstörningar i sköldkörteln vid diabetes

Diabetes i sig påverkar inte sköldkörtelfunktionen, men personer med diabetes har mer funktionsstörningar i sköldkörteln än andra.

Funktionsstörningar i sköldkörteln är vanliga: cirka 10 procent av befolkningen har vid undersökningar konstaterats ha lindriga avvikelser i sköldkörtelvärdena.

I den finländska FinnDiane-studien var förekomsten av underfunktion hos vuxna med typ 1 diabetes 18 procent, medan förekomsten hos kontrollpersoner var sex procent. Orsaken till ökad underfunktion hos patienter med typ 2 diabetes är okänd.

Överfunktion är ovanligare. I den finländska FinnDiane-studien var förekomsten av överfunktion hos vuxna med typ 1 diabetes 2,4 procent, medan förekomsten hos kontrollpersoner var 0,8 procent. Hos personer med typ 2 diabetes är överfunktion inte tydligt vanligare än hos den övriga befolkningen.

Som en screeningundersökning av sköldkörtelfunktionen mäts tyreotropinhormonhalten, som utsöndras a​v hypofysen. Tyreotropinhormonhalten mäts genom ett blodprov som tas vid diagnosfasen av diabetes. Bodprovet tas därefter vart tredje till femte år samt vid planering av graviditet.

Till funktionsstörningarna i sköldkörteln räknas även förstoring av sköldkörteln på bägge sidor, det vill säga struma. Vid underfunktion i sköldkörteln kan den krympa i storlek.

Både under- och överfunktion i sköldkörteln bör behandlas. Om de är obehandlade under lång tid medför de en ökad risk för hjärtsjukdom.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022