Överfunktion i sköldkörteln vid diabetes (Hypertyreos)

Hypertyreos höjer blodsockret och gör att man går ner i vikt.

Den vanligaste orsaken till överfunktion i sköldkörteln (hypertyreos) är Basedows sjukdom (på engelska Graves sjukdom), det vill säga en ökad halt av sköldkörtelhormonerna orsakad av antikroppar (TSHRAb) som stimulerar sköldkörtelfunktionen. Basedows sjukdom kan åtföljas av ögonsymtom såsom ljuskänslighet, svullnad, tårflöde, dubbelseende och en utbuktning av ögonen. Ögonsymtomen orsakas av en autoimmun inflammation i vävnaderna bakom ögat.

Ovanligare orsaker är överfunktion på grund av multinodulär struma eller en enskild sköldkörtelknöl. Infektion i sköldkörteln kan medföra en kortvarig förhöjning av sköldkörtelhormonnivån i blodomloppet.

Vid obehandlad hypertyreos ökar insulinbehovet och risken för benskörhet ökar. Viktminskningen kan vara kraftig. Blodsockersänkande läkemedel eller insulindoser bör ökas under överfunktionsfasen.

Vanliga symtom på överfunktion i sköldkörteln:

  • svettning
  • hjärtklappning och rytmstörningar
  • darrningar
  • ökad tarmfunktion och diarré
  • håravfall
  • viktminskning
  • försämrad kondition
  • trötthet
  • värmekänsla och varm hud
  • värmeintolerans

Behandlingen av hypertyreos planeras av en endokrinolog eller en sakkunnig internmedicinsk läkare.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022