Vad kan ligga bakom problem med sexuallivet?

Funktionsstörningar i sexuallivet är mycket vanliga och förekommer hos de flesta människor vid något skede av livet.

Sexuella störningar kan orsakas av flera olika orsaker eller en kombination av dessa. Mentala orsaker är vanliga, till exempel brådska, stress, sexuell eller arbetsrelaterad prestationsångest och svårigheter i människorelationer kan återspeglas i sexualiteten.

Din livsstil är viktig. En oregelbunden livsrytm, övervikt, låg fysisk aktivitet, rökning samt riklig alkoholkonsumtion är riskfaktorer för sexuella problem.

Läkemedel, inklusive vissa psykofarmaka och blodtrycksläkemedel kan också påverka den sexuella funktionen negativt.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022