Hur påverkar diabetes sexualiteten?

Diabetes och diabetesrelaterade sjukdomar kan bidra till uppkomsten av sexuella problem

Högt blodsocker gör dig trött och kan därmed minska den sexuella lusten samt orsaka depression, på samma sätt som fluktuerande blodsockerhalter.

Lågt blodsocker vid insulinbehandling kan överraska mitt under älskandet och orsaka rädsla för liknande situationer även framöver. Att ta itu med saken och att förbereda sig för älskandet som inför vilken som helst idrottsprestation är på sin plats.

Högt blodsocker kan göra att slemhinnorna torkar och utsätta intimområdet till exempel för jästinfektioner. För att förebygga torrhet kan du använda olika oljor för intimområdet och vid klimakteriproblem vaginalsalvor som innehåller östrogen. Diabetes är inte ett hinder för östrogensubstitutionsbehandling under klimakteriet, men för även diabetesen på tal med läkaren.

Möjliga kärlförändringar och nervskador orsakade av diabetes kan förorsaka erektionsproblem hos män när blodflödet till penisens erektila vävnad minskar. Hos kvinnor kan de i sin tur minska känselförnimmelser i könsorganen och därmed också göra det svårt att få en orgasm.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022