Näringsterapi vid måttlig eller svår njursvikt

Vid svår njursvikt kan man behöva begränsa intaget av fosfor och kalium. 

Om njursvikten har framskridit och blivit måttlig eller svår, och man genom blodprov noterar att nivåerna av bisköldkörtelhormon eller fosfat är förhöjda, är det dags att börja med specialkost för njurpatienter. Proteinmängden ska fortfarande vara måttlig. Om vätska inte ansamlas i kroppen är det bra för njurarna om man dricker lite mer än vanligt.

Eftersom denna kost begränsar användningen av flera viktiga matämnen påbörjas kosten alltid med handledning av näringsterapeut. Näringsterapeuten följer också upp att näringen är tillräcklig och så mångsidig som möjligt trots begränsningarna.

Haitarin otsikkotaso2
Begränsning av fosfor 

Vid njursvikt försämras njurarnas förmåga att avlägsna fosfor. Om fosfor ansamlas i kroppen ökar förträngningarna av blodkärlen och skelettet blir skörare. Det kan man förhindra genom att minska intaget av fosfor via maten. Centrala källor för fosfor är fosforberikade livsmedel, fullkorn, mjölkprodukter och köttprodukter (kött, fisk, kyckling, ägg).

Begränsning av kalium

Om njursvikten har progredierat längre kan man också behöva begränsa mängden kalium i kosten. Kalium får man från animaliska och vegetabiliska livsmedel. Till exempel är kaffe, fruktjuicer och potatis vanliga kaliumkällor. Behovet av att minska kaliumintaget är alltid individuellt och ibland räcker det med en liten förändring i kosten, till exempel att ersätta en av dagens kaffekoppar med te. 

Dialysbehandling

Kosten ändras om det behövs dialysbehandling. Näringsterapeuten hjälper då till att göra individuella anvisningar om kost.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022