Information om näringsterapi vid diabetisk njursjukdom

Det är viktigt att välja passande mat för att förebygga diabetisk njursjukdom och i olika skeden av behandlingen. 

​När man upptäcker de första tecknen på störningar i njurfunktionen är det bra att se över kosten tillsammans med sjuksköterskan. Vid behov ger en näringsterapeut individuella anvisningar för näringsterapi i olika skeden av diabetisk njursjukdom.

I en lämplig kost är huvudpunkterna ett rimligt proteinintag, låg salthalt, val som främjar hjärthälsa som helhet samt ett lämpligt energiintag i förhållande till vikt och eventuella viktminskningsbehov.

På följande sidor presenteras generella principer för kost vid diabetisk njursjukdom.

På Njurhuset hittar du mer detaljerade anvisningar för kostbehandling i olika skeden av njursjukdomen.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022