Dialysbehandling vid diabetes

Svår njursvikt, eller uremi, behandlas med dialys, alltså behandling med konstgjord njure.

​Diabetes är den största enskilda orsaken till dialysbehandling. Varje år påbörjar ungefär 70–100 personer med typ 1 diabetes och ungefär lika många med typ 2 diabetes dialysbehandling.

Dialysbehandling kan genomföras på många olika sätt. Du kan läsa mer om dialysbehandling och dess olika former på Njurhuset.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022