Diabetisk njursjukdom

En hög blodsockernivå och högt blodtryck kopplat till diabetes ökar risken för att insjukna i diabetisk njursjukdom.

Njursjukdom som orsakas av diabetes kallas för diabetisk njursjukdom. Professionellt kallas det för diabetisk nefropati.

Till följd av ett långvarigt förhöjt blodsockervärde ansamlas skadliga sockerprodukter i kroppen och njurarna. Dessa kallas för AGE-produkter (advanced glycation endproducts). Dessutom uppstår kemiska reaktioner som skadar njurglomerulus. Njurglomerulus är en typ av filter. Allt blod i kroppen passerar genom det och filtreras ungefär tjugo gånger per dygn. Till följd av förändringar växer trycket inne i njurglomerulus. Då kommer albumin i blodet ut i urinen genom filtret. Om en skada i njurglomerulus progredierar försämras filtrationseffekten och man utvecklar njursvikt.

Om man har typ 1 diabetes och har haft diabetes i mindre än fem år utsöndras sällan albumin i urinen. När man diagnostiseras med diabetes och senast fem år efter insjuknandet undersöks utsöndringen av albumin genom urinprov och filtrationshastigheten i njurarna via blodprov en gång per år. Under de senaste decennierna har man sett en klar minskning av att en njursjukdom har progredierat och blivit svår hos personer med typ 1 diabetes.

Vid typ 2 diabetes kan man konstatera albumin i urinen redan vid insjuknandet och man gör screeningundersökningar årligen. Typ 2 diabetes har varit den vanligaste sjukdomen som har lett till svår njursjukdom och dialysbehandling i Finland sedan år 1999. Även för personer med typ 2 diabetes har förekomsten av svår njursjukdom minskat under de senaste åren.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022