Vård av smärtsam neuropati vid diabetes

För att lindra smärta vid neuropati kan man vid behov använda läkemedelspreparat som höjer smärttröskeln.

​Diabetesneuropati kan göra ont för en del personer. Orsaken till neuropatismärta är att det uppstår förändringar i smärtbanorna. Även om det inte finns någon egentlig behandling för neuropati i sig, kan man behandla smärtan med läkemedel som höjer smärttröskeln.

Också vid smärtsam neuropati är det viktigt att ta reda på att den inte beror på någon annan orsak som går att behandla.

Även om det är viktigt att behandla blodsockret väl i samband med en nervskada så ger behandling av blodsockret i sig inte någon effekt på nervsmärta. Det viktigaste vid neuropatismärta är en effektiv läkemedelsbehandling.

Neuropatirelaterade smärtsymtom behandlas primärt med tricykliska antidepressiva läkemedel, nyare antidepressiva läkemedel (duloxetin, venlafaxin), epilepsiläkemedel (gabapentin, pregabalin) eller kombinationer av dessa. Ibland behövs smärtstillande läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet (tramadol, oxikodon). Genom medicineringen försöker man höja smärttröskeln. Effekten av läkemedlen kommer inte direkt, utan efter ett par dagar eller till och med veckor. Vid svåra smärtproblem kan man vid behov konsultera sjukvårdspersonal som specialiserat sig på smärtbehandling.

B-vitaminpreparat kan användas om man har konstaterad vitaminbrist.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022