Information om diabetesneuropati

Diabetes kan orsaka störningar i nerverna, med andra ord diabetesrelaterad neuropati. Den kan orsaka symtom i nervsystemets olika delar, men kan också förekomma utan att man uppvisar några symtom.

Diabetesrelaterad nervskada kallas professionellt för diabetesneuropati.

Diabetesneuropati är en av de vanligaste kroniska komplikationerna vid diabetes. Vid typ 1 diabetes kan neuropati börja framträda inom 10–15 år efter att man har diagnostiserats med diabetes. Efter cirka 20 års sjukdom kan man konstatera nervförändringar hos ungefär en femtedel. Hos personer med typ 2 diabetes är neuropati vanligare och hos en del kan funktionsstörningar i nerverna observeras redan när man får diagnosen, eftersom diabetes kan ha varit dold under en längre tid.

I anslutning till ny diabetes och att blodsockret snabbt korrigeras kan det uppstå en akut, smärtsam nervskada.

Även nervförträngningar är vanligare med diabetes än hos andra. Den vanligaste förträngningen är förträngning av medianusnerven i handen och karpaltunnelsyndrom som uppstår till följd av det.

Man måste utreda om det ligger andra orsaker bakom innan man slår fast att nervskadan beror på diabetes. Flera andra sjukdomar och vissa läkemedel kan orsaka funktionsstörningar i nerver eller symtom som tyder på det. Oftast kan man konstatera eller utesluta andra anledningar till nervsymtom genom intervju och vanliga laboratorieprov.

Andra saker som kan orsaka nervsymtom är brist på vitamin B12 o​ch hypotyreos samt för hög alkoholkonsumtion.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022