Autonom neuropati vid diabetes

Ett långvarigt förhöjt blodsocker kan skada de autonoma nerver som reglerar automatiska funktioner i kroppen.

Det autonoma nervsystemet, alltså systemet för de inre organen, reglerar livsfunktioner och anpassar dem efter olika behov i livet. Det delas in i det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. De är inte viljestyrda, utan agerar självständigt, alltså autonomt.

När man misstänker en nervskada i det autonoma nervsystemet spelar personens symtom en viktig roll. Utöver läkarundersökning behövs ibland specialundersökningar som främst används för att utesluta andra orsaker till symtomen.

På följande sidor går vi mer ingående igenom olika skador på det autonoma nervsystemet.

Diabetes; autonominen hermosto; neuropatia

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022