Perifer neuropati vid diabetes

Symtomen på perifer neuropati börjar vanligtvis via känselnerverna i fötterna.

Den vanligaste formen av diabetesneuropati är en nervskada som drabbar de perifera nerverna i extremiteterna. Det kan påverka såväl känsel- som muskelnerver. Perifer neuropati börjar oftast i fötterna och så småningom kan det sprida sig uppåt i benen, ibland även ut i armarna. Professionellt kallas det för sensomotorisk polyneuropati.

Bristen på skyddskänsel i fötterna som neuropatin kan orsaka, är den främsta riskfaktorn för fotsår vid diabetes. Genom screening och behandling av neuropati kan man förhindra att det uppstår fotsår och i och med det förebygga amputation.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022