Tandköttsinflammation

Högt blodsocker utsätter för tandköttsinflammation som kan utvecklas till parodontit.

Gingivit är en inflammation i mjukvävnad som orsakas av bakterieplack. Foto av Finlands Tandläkarförbund.

Tandköttsinflammation orsakas av mikrober i munnen. Symtomen är vanligtvis blödning från tandköttet när du borstar tänderna. En tandköttsinflammation konstateras ofta först vid en munhälsokontroll som utförs av en tandläkare.

En tandköttsinflammation förebyggs och behandlas genom att intensifiera egenvården och mekaniskt ta bort bakteriell plack. Tänderna ska borstas två gånger om dagen och tandmellanrummen ska rengöras. Om bakteriebeläggningen inte tas bort förhårdnar den till tandsten på tandytan och under tandköttet och ökar ytterligare inflammationen. Då är det nödvändigt med en borttagning av tandsten som utförs av en yrkesperson inom munhälsovården och en regelbunden uppföljning av situationen.

Hos personer med diabetes bör munhälsan kontrolleras regelbundet. Undersöknings- och behandlingsintervallet bestäms individuellt.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022