Behandling av fettlever vid diabetes

Den viktigaste och effektivaste behandlingen av fettlever är att gå ned i vikt. Det går ofta att tillfriskna från fettlever.

​Den viktigaste behandlingen vid fettlever är livsstilsbehandling som främjar viktnedgång. Man får stöd från det från sin egen sjuksköterska och läkare, via näringshandledning och viktkontrollgrupper som vårdstället ordnar samt genom coachning för viktnedgång på nätet.

Överviktiga rekommenderas att gå ned 10 procent i vikt under ett år. Redan en viktnedgång på 5 procent minskar förfettningen, och en större viktnedgång korrigerar inflammatoriska förändringar.

En lämplig kost får man genom att följa generella kostrekommendationer för diabetes. Man fokuserar särskilt på fettets kvalitet där enkel- och fleromättade fettsyror rekommenderas. Vad gäller kolhydrater rekommenderas fiberrika kolhydratskällor, såsom fullkorn, grönsaker, bär och frukter. Tillsatt socker, fruktsocker och snabba sockerhaltiga kolhydrater ska undvikas.

Alkoholkonsumtionen ska begränsas, eftersom både en daglig låg alkoholkonsumtion och att dricka stora mängder i taget en gång i månaden är skadligt vid fettlever.

Motion gör att mängden fett i levern minskar även om man inte går ner i vikt. Både konditions- och muskelträning är bra.

Om inte livsstilsförändringar korrigerar en betydande övervikt överväger man en mycket energisnål diet, även kallat ENE-diet, läkemedelsbehandling för fetma samt fetmakirurgi.

Faktorer som belastar levern och som bör undvikas är förutom alkohol vissa läkemedel och rökning.

Lär dig mer om fetma hos vuxna genom patientversionen av God medicinsk praxis-rekommendationen.

Fettlever behandlas generellt inte med läkemedel, men man kan påverka fettlevern genom valet av läkemedelsbehandling för typ 2 diabetes. Även för personer som inte har diabetes kan man individuellt överväga vissa läkemedel som används vid diabetes och viktnedgång som behandlingsform för fettlever.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022