Diabetes och plattfot

Plattfot är motsatsen till högt fotvalv. Ett nedsänkt längsgående fotvalv kan vara strukturellt eller bero på till exempel dålig muskelstyrka i foten. Ofta är det även andra förändringar i foten eller de övre delarna av benet som ligger bakom.

Plattfot behandlas med träning som stärker fotens muskler samt med hjälp av hålfotsinlägg.

 

Kyllä

Uppdaterad  1.11.2022