Andra vanliga problem som man ska tänka på vid diabetes